Sanabil Theater Association
2012-04-23
Grupa teatralna, która porusza tematykę społeczneństwa porewolucyjnego. W swoich sztukach odwołuje się do sytuacji oraz problemów społecznych, politycznych genderowych we współczesnej Tunezji.

Sanabil Theater Association

(działa od 2010 w Sousse)

Opis organizacji:

Grupa teatralna, która porusza tematykę społeczneństwa porewolucyjnego. W swoich sztukach odwołuje się do sytuacji oraz problemów społecznych, politycznych genderowych we współczesnej Tunezji.

Potencjalne obszary współpracy

Problemy społeczne, wymiana doświadczeń teatralnych, teatr jako medium społeczne.

Kontakt

Mariem Boubaker (aktorka): boubaker.mariem@hotmail.fr
Strona główna