Women's Voice
2012-04-23
Organizacja broniąca praw kobiet zwłaszcza na polu ekonomicznym. Stawia na rozwój zawodowy i edukację kobiet. Domaga się równouprawnienia na rynku pracy oraz praw, które umożliwią kobietom łatwiejszty start na rynku pracy (parytety w rządzie oraz dużych korporacjach). Zwraca uwagę na problemy bezrobotnych kobiet oraz konieczność ich doszkalania zawodowego.


Women's Voice

(działa od 2011 w ramach sieci międzynarodowej)

Opis organizacji:

Organizacja broniąca praw kobiet zwłaszcza na polu ekonomicznym. Stawia na rozwój zawodowy i edukację kobiet. Domaga się równouprawnienia na rynku pracy oraz praw ,które umożliwią kobietom łatwiejszty start na rynku pracy (parytety w rządzie oraz dużych korporacjach). Zwraca uwagę na problemy bezrobotnych kobiet oraz konieczność ich doszkalania zawodowego. Organizuje konferencje tematyczne oraz seminaria i warsztaty.

Jednym z priorytetów organizacji jest nie tylko uświadamianie kobiet, ale i całego społeczeństwa o prawach jakie im przysługują. Domagają się egzekucji gwarantowanych w konstytucji praw. Organizacja planuje wprowadzić program na rzecz większej obecności i aktywności kobiet we władzach lokalnych, zwłaszcza na prowincjach.

Potencjalne obszary współpracy

Korzystanie z doświadczeń kobiecych NGOsów z Polski, działających na podobnych polach przez warsztaty trenerów i aktywistów, edukację kobiet i mężczyzn, działanie na polu praw człowieka, pomoc specjalistów z dziedzin ekonomii i prawa w przygotowaniu możliwych rozwiązań w Tunezji oraz specjalistów, zajmujących się zatrudnieniem zwł. kobiet (treningi zawodowe dla kobiet). Zapobieganie przemocy przez edukację.

Kontakt

Neila Brahim, neila.brahim@yahoo.fr

Strona główna