O projekcie
2012-05-04
Strona poświęcona współpracy działaczy demokratycznych z krajów Północnej Afryki, Bliskiego Wschodu i Polski: www.WiosnaLudow.pl

Arabska Wiosna to popularne określenie fali prodemokratycznych rewolucji, które rozpoczęły się w krajach arabskich na przełomie 2010 i 2011 roku. Wiosna Ludów to nieformalna przestrzeń dla wymiany idei, informacji i konkretnych narzędzi dla działaczy obywatelskich z Polski i krajów Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu.
 
HISTORIA INICJATYWY
 
We wrześniu 2011 roku podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych Fundacja Inna Przestrzeń zorganizowała panel o transformacjach ustrojowych w Tunezji, na Kaukazie i w Polsce.
Spotkanie promowała głośna grafika Jana Bajtlika "Wiosna Ludów".
 
W listopadzie 2011 roku na zaproszenie polskiego MSZ do Warszawy przyjechało 35 działaczy pozarządowych z Tunezji. Zaproponowali oni Fundacji Inna Przestrzeń współtworzenie Polsko-Tunezyjskiego Forum Pozarządowego.
 
Zespół Innej Przestrzeni na zaproszenie m.in. tunezyjskiej sieci pozarządowej TACID odwiedził Tunezję na przełomie marca i kwietnia 2012 roku. W ramach wizyty zrealizowano 4 warsztaty dla w sumie ponad 80 uczestników.
 
Strona www.WiosnaLudow.pl  powstała m.in. po to, żeby podzielić się z polskimi organizacjami i osobami zainteresowanymi rezultatami tej wizyty. 
 
Na stronie znajdziecie m.in. wywiady z liderami tunezyjskich organizacji, krótki opisy organizacji tunezyjskich (wraz z informacjami dot. potencjalnych pól współpracy z polskimi organizacjami).

Pomysłodawcą i koordynatorem programu jest Witek Hebanowski. Główną redaktorką strony jest Marta Górska. Wywiady wideo realizuje Lude Reno, który także był jednym z naszych trenerów w Tunezji i wspiera program tłumaczeniami. W program zaangażowany jest także m.in. Piotr Cykowski. Dziękujemy Janowi Bajtlikowi za udostępnienie grafiki oraz Kubie Mańkowskiemu za wykonanie strony.

Zapraszamy też na stronę inicjatywy na Facebooku: www.facebook.com/WiosnaLudow


Strona główna