Association Du Développement Durable et Coopération International Zriba
2012-04-24
Organizacja ekologiczna, działająca na rzecz oczyszczania środowiska, poszukiwania odnawialnych źródeł energii w Tunezji oraz promowania recyklingu. Najbliższy projekt to stworzenie ekologicznego centrum w Tunezji.

Developpement durabble et association mondiale

Opis organizacji:

Organizacja ekologiczna, działająca na rzecz oczyszczania środowiska, poszukiwania odnawialnych źródeł energii w Tunezji oraz promowania recyklingu.  Działa w Zaghouan od 2012. Najbliższy projekt to stworzenie ekologicznego centrum w Tunezji.

Potencjalne obszary współpracy

Działania i wspólne projekty o tematyce ekologicznej. Szkolenia dotyczące pozyskiwania środków na projekty, wymiana doświadczeń dotyczących akcji ekologicznych, warsztaty pisania projektów i wniosków; edukacja ekologiczna.

Znajomość języków obcych:

j. angielski: 4 osoby, j. francuski

Kontakt

addci.zh@gmail.com

lub

Ben Ali Wassim, Wassimbenali2012@hotmail.fr


Strona główna