Academie jeunesse tunisie de developpement
2012-04-23
Organizacja promuje wspólne poznawanie swojej okolicy i indywidualne spojrzenie na region, w którym się żyje oraz rozwój turystyki regionalnej. Poprzez poznanie regionu kształtuje motywację do kreowania go według własnego światopoglądu.

Academie jeunesse tunisie de developpement

Opis organizacji:

Aktywacja młodych poprzez wymianę kulturalną, warsztaty dotyczące poznawania kultury swojego regionu. Działania edukacyjne (edukacja turystyczna, nauka o regionie i swoim dziedzictwie kulturowym). Promuje wspólne poznawanie i indywidualne spojrzenie na region, w którym się żyje. Poprzez poznanie regionu kształtuje motywację do kreowania go według własnego światopoglądu. Organizuje imprezy integracyjne, wspólne wycieczki i wyjazdy. Najnowszy projekt to wymiana serbsko – tunezyjska.

Potencjalne obszary współpracy

Działania włączające w działania turystykę

Kontakt

Ibtissem Guedria, Tassoum87@live.fr


Strona główna