L’Associaation des habitants d’El Mourouj 2
2012-04-25
Logo OrganizacjiOrganizacja zajmująca się od 1989 roku budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacją społeczności lokalnych, ochroną środowiska. Powstała jako inicjatywa sąsiedzka. Ma na swoim koncie akcję "Solidarni z Solidarnością" (w latach 80-tych) oraz duże projekty wymiany trenerów organizowane z funduszy UN w 10 krajach na świecie.

L’Associaation  des habitants d’El Mourouj 2 (Tunis)   

Opis organizacji:

Organizacja od 1989 roku zajmująca się budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacją społeczności lokalnych, ochroną środowiska. Powstała jako inicjatywa sąsiedzka, mająca na celu ochronę osiedla mieszkalnego przed zagrożeniami jakie niosło ze sobą powstanie w pobliżu wysypiska śmieci. Priorytetem organizacji jest działanie na rzecz rowoju społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywowanie młodzieży. Swoje cele realizuje poprzez działania artystyczne i społeczne, warsztaty, szkolenia, wymianę międzynarodową. Ma na swoim koncie akcję "Solidarni z Solidarnością" (w latach 80-tych) oraz duże projekty wymiany trenerów organizowane z funduszy UN w 10 krajach na świecie.

Potencjalne obszary współpracy

Społeczeństwo obywatelskie, młodzież w działaniu, ekologia i ochrona środowiska

Znajomość języków obcych:

30 osób mówi płynnie po angielsku, arabski (fusha i dialekt tunezyjski). Inne języki: francuski (wszyscy członkowie), włoski, rumuński.

Kontakt

Adel Azzabi, azzabiadel@gmail.com

strona internetowa:

http://club-unesco-mourouj.org/fr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=34

Facebook:

https://www.facebook.com/pages/Association-des-Habitants-dEl-mourouj-2/262107473823074Strona główna