Tunisian organization of Women for Peace
2012-04-23
Organizacja ma na celu zapobieganie  przemocy wobec kobiet. Ma w planach prowadzenie warsztatów dla kobiet i mężczyzn, które otworzą pole do dialogu na temat miejsca kobiety w społeczeństwie. Priorytetem organizacji jest poszerzenie wiedzy kobiet na temat ich praw i zachęcanie, żeby z nich korzystały.


Tunisian organization of Women for Peace

Opis organizacji:


Organizacja ma na celu zapobieganie  przemocy wobec kobiet. Ma w planach prowadzenie warsztatów dla kobiet i mężczyzn, które otworzą pole do dialogu na temat miejsca kobiety w społeczeństwie. Priorytetem organizacji jest poszerzenie wiedzy kobiet na temat ich praw i zachęcanie, żeby z nich korzystały. Celem jest integracja i nie tylko równouprawnienie, ale i równość społeczna mężczyzn i kobiet, edukacja mężczyzn i kształtowanie w nich poczucia wartości kobiet jako członków społeczeństwa.

Swoje cele organizacja chce osiągnąć przez stworzenie schroniska dla kobiet, które doświadczyły przemocy oraz centrum dialogu i pomocy kobietom. Działa również przez sztukę  (wystawa fotografii, ktorej tematem jest przemoc wobec kobiet; teatr, taniec).

Potencjalne obszary współpracy


Pomoc w organizacji schroniska (wizyty studyjne, warsztaty), wymiana doświadczeń, pomoc w szkoleniu psychologów i w edukacji o prawach kobiet. Forum dotyczące przemocy.

Kontakt

Aya Chebbi, aya.chebbi@gmail.com


Strona główna